ตัวเหนี่ยวนำคืออะไร?

2022-08-23

nductor เป็นหนึ่งในส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่ใช้กันทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานชนิดหนึ่งเช่นตัวเก็บประจุ สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสนามแม่เหล็กได้ มักทำงานร่วมกับตัวเก็บประจุเพื่อสร้างตัวกรอง LC, ออสซิลเลเตอร์ LC ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้คุณลักษณะของตัวเหนี่ยวนำในการผลิตโช้ก หม้อแปลง และรีเลย์ เป็นต้น
ตัวเหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กและเก็บไว้ ตัวเหนี่ยวนำมีโครงสร้างคล้ายกับหม้อแปลง แต่มีขดลวดเพียงเส้นเดียว ตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) ตัวเหนี่ยวนำมีตัวเหนี่ยวนำบางอย่าง ซึ่งจะป้องกันเฉพาะกระแสจากการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น หากตัวเหนี่ยวนำอยู่ในสถานะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวนำจะพยายามปิดกั้นกระแสไม่ให้ไหลผ่านเมื่อเปิดวงจร หากตัวเหนี่ยวนำมีกระแสไหลผ่าน ตัวเหนี่ยวนำจะพยายามรักษากระแสไว้เมื่อตัดการเชื่อมต่อวงจร ตัวเหนี่ยวนำเรียกอีกอย่างว่า choke, reactor และ dynamic reactor