หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งคืออะไร

2022-08-23

เมื่อคุณนึกถึงการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง คุณนึกถึงอุปกรณ์จ่ายไฟแบบลิเนียร์แบบดั้งเดิม อันที่จริงแล้วตอนนี้แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งนั้นทันสมัยมากและรับประกันประสิทธิภาพความปลอดภัย เมื่อเราซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและรุ่นของมัน ต่อไปมาดูรุ่นของหม้อแปลงไฟฟ้าสวิตชิ่งกัน

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งคืออะไร

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าที่เพิ่มเข้าไปในหลอดสวิตชิ่งนอกเหนือจากฟังก์ชั่นการแปลงแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงธรรมดาในวงจร แต่ยังใช้ทั้งการแยกฉนวนและฟังก์ชั่นการถ่ายโอนพลังงานในแหล่งจ่ายไฟสลับและโอกาสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถี่สูง วงจร หม้อแปลงไฟฟ้าสวิตชิ่งและหลอดสวิตชิ่งรวมกันเป็นออสซิลเลเตอร์แบบไม่ต่อเนื่อง (หรือตื่นเต้นอื่น ๆ ) เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุตให้เป็นแรงดันพัลส์ความถี่สูง เล่นบทบาทของการถ่ายโอนพลังงานและการแปลง

ในวงจร flyBACK เมื่อเปิดสวิตช์ หม้อแปลงจะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นสนามแม่เหล็ก ซึ่งจะถูกจัดเก็บและปล่อยเมื่อสวิตช์ถูกตัด ในวงจรไปข้างหน้า เมื่อเปิดสวิตช์ แรงดันไฟฟ้าขาเข้าจะจ่ายโดยตรงไปยังโหลด และพลังงานจะถูกเก็บไว้ในตัวเหนี่ยวนำการเก็บพลังงาน เมื่อท่อสวิตช์ถูกตัด ตัวเหนี่ยวนำการจัดเก็บพลังงานจะไหลอย่างต่อเนื่องไปยังโหลด